Skip to content

ไทยพร้อมรับตำแหน่งประธาน CAJ

Posted by admin - มกราคม 24, 2018 - ข่าวประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น

ในการประชุมใหญ่ประจำปีของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียน (CAJ) ในกรุงเทพมหานครที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในวันที่ 24-28 มกราคม พ.ศ. 2561 นี้ จะมีการรับมอบตำแหน่งประธานของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียน โดยสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยจะรับตำแหน่งต่อจากสมาคมนักข่าวเวียดนาม

Untitled-1
สมาคมนักข่าวเวียดนามรับตำแหน่งประธานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 และตามกฎบัตรของสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์อาเซียนตำแหน่งประธานจะมีการหมุนเวียนกันทุก 2 ปีในหมู่ประเทศสมาชิก ประเทศไทยรับตำแหน่งประธานของ CAJ ครั้งสุดท้ายในปี 2548 หรือ 12 ปีที่แล้ว จึงถือเป็นเกียรติประวัติของวงการสื่อมวลชนไทยที่ประเทศไทยจะได้เป็นประธาน CAJ อีกครั้งในยุคที่โลกข้อมูลข่าวสารกำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายอย่างมากมาย

CAJ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2518 ในช่วงเวลาที่ภูมิภาคนี้ยังเต็มไปด้วยความขัดแย้งทางการเมือง ทุกวันนี้ถือว่า CAJ เป็นองค์สื่อระดับภูมิภาคที่เก่าแก่ที่สุด และมีบทบาทสำคัญมาตลอดในการเป็นช่องทางการสื่อสารเพื่อยกระดับความเข้าใจระหว่างกันของประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ

ปัจจุบันสมาชิกของ CAJ ประกอบด้วย สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวอินโดนิเซีย สหภาพแรงงานสื่อมวลชนมาเลเซีย สมาคมนักข่าวฟิลิปปินส์ สหภาพแรงงานสื่อมวลชนสิงคโปร์ สมาคมนักข่าวเวียดนาม และสมาคมนักข่าวลาว ในการประชุมใหญ่ของ CAJ ในประเทศไทยครั้งนี้ สโมสรผู้สื่อข่าวกัมพูชาของประเทศกัมพูชาจะได้รับการต้อนรับเข้าเป็นสมาชิกรายล่าสุด ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ในเวลาเดียวกันตัวแทนของสมาคมนักข่าวเมียนมาของประเทศเมียนมาก็จะเข้าร่วมประชุมใหญ่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ เพราะฉะนั้นการประชุมใหญ่ของ CAJ ครั้งนี้จึงเป็นการพบปะแบบพร้อมหน้าพร้อมตามากที่สุดของสมาชิกครอบครัว CAJ

นอกจากการรับมอบตำแหน่งประธาน CAJ แล้ว ประเด็นสำคัญของการประชุมใหญ่ครั้งนี้คือการพิจารณาแก้ไขกฎบัตรหรือธรรมนูญของ CAJ ซึ่งใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 โดยในการประชุมใหญ่ครั้งที่แล้ว ณ กรุงฮานอยในปี 2558 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะทำงานที่มีสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยเป็นประธานเพื่อศึกษาแนวทางเพื่อส่งเสริมให้ CAJ เติบโตและพัฒนาเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้และในส่วนอื่นๆ ของโลก

คณะทำงานดังกล่าวได้จัดประชุมขึ้นในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 และได้มีข้อเสนอหลายประการในการส่งเสริมบทบาทของ CAJ พร้อมกับข้อเสนอให้แก้ไขกฎบัตรหรือธรรมนูญของ CAJ เพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ข้อเสนอดังกล่าวจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของ CAJ ในกรุงเทพมหานครเพื่อขอความเห็นชอบ

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริหารของ CAJ ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนของประเทศสมาชิกยังได้มีการประชุม ณ กรุงจาการ์ต้าเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 เพื่อพิจารณาแนวคิดในการทำให้บทบาทของ CAJ มีพลังและทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้น และข้อเสนอเหล่านี้จะเข้าสู่การพิจารณาและเห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ CAJ ในกรุงเทพมหานครด้วยเช่นกัน

เพราะฉะนั้นการประชุมใหญ่ของ CAJ ในประเทศไทยครั้งนี้จึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการวางทิศทางของ CAJ
“สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่ของ CAJ และรับตำแหน่งประธาน CAJ และเราตระหนักดีว่าจากนี้ไปจะเป็นช่วงเวลาที่ท้าทายมากเป็นพิเศษสำหรับสื่อมวลชน เพราะนี่เป็นยุคของความเปลี่ยนแปลง และมีการแข่งขันสูง เพราะฉะนั้นสื่อในภูมิภาคนี้จำเป็นต้องร่วมมือกันมากขึ้นเพื่อสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจซึ่งกันและกัน” นายเทพชัย หย่อง ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และรองประธาน CAJ กล่าว

Share Our Post

Share this posts through social bookmarks.

  • Delicious
  • Digg
  • Newsvine
  • RSS
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • Twitter

Related Posts

You may like other posts.

Comments

Tell us what you think.

There are no comments on this entry.