Skip to content

ติดต่อสมาพันธ์

 

ที่อยู่สมาชิก

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (CTJ)

538/1 ถนนสามเสน ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 02-6689422 โทรสาร 02-6687505

สมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

299 ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 02-6697124-6 โทรสาร 02-2415929

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

538/1 ถนนสามเสน ดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 02-6689422 โทรสาร 02-6687505

สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

299 ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 02-6687172 ,02- 2411732

สมาคมนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย

56 ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทร. 053-277252-4 โทรสาร. 053-277255

สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย

282 ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์ ซอย 2 ถ.ลาดพร้าว

บางกะปิ กรุงเทพ 10240

โทร. 02- 7342035-38 โทรสาร. 02-7342039

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย

สนามเทพหัสดิน กรีฑาสถานแห่งชาติ ถ.พระราม 1

เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-2153477

สมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

299 ถ.ราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพ 10300

โทร. 02- 6688997

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

3300/63 โครงการตึกช้างทาวเวอร์ B ชั้น 9 ห้อง C

ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร. 02-9373294-6 โทรสาร. 02-9373297

สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย

สนามเทพหัสดิน ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-2169353 โทรสาร 02- 2169354

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

538/1 ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

โทร. 02-2438479 , 06-5224288 โทรสาร 02-2438489